FOTOKLUB LANŠKROUN

Důležité informace pro členy klubu

 ALMANACH 2009

Vážení přátelé.
Pokud chceme mít almanach za rok 2009, a to jsme odsouhlasili, že ano, tak potřebujeme dát dohromady fotografie.
Do dnešního dne odevzdali fotky:
Yanek
Standa
Hela
Renda
Hary
Skalda

Texty mají:
Standa
Hela
Hary

A co ostatní??
Technické podrobnosti najdete v sekci Pro členy níže.
Skalda

Vladimír Skalický – 17.4.2010 7:07 – stálý odkaz

 SUDETY - příprava výstavy

rychle se blíží klubová výstava fotografií v lanškrounské galerii.
od města jsme dostali finance na katalog.
je proto potřeba udělat několik kroků, které nás dovedou k reprezentativní prezentaci naší činnosti.
na dubnovou schůzku si připravte:
fotografie - svoji představu o množství a velikosti vašich fotografií
instalace - svoji představu o způsobu prezentace vaší části kolekce fotografií
katalog - zvažte a připravte fotografie, které budete chtít dát do katalogu. popřemýšlejte jaký katalog chcete. co do něj, forma, velikost, provedení, struktura...
radek - připrav prosím technické požadavky na fotografie do katalogu
kateřina - rozmysli prosím textovou část katalogu, jaké podklady budeš potřebovat od ostatních
finance - rozmyslete se, jak budeme výstavu financovat. kolik složíme na vernisáž, fotografie, katalog?? je potřeba zajistit 50% nákladů jako krytí grantu.
vernisáž - navrhněte jaké občerstvení na vernisáž. co na zahájení výstavy (hudba, divadlo, scénka...)
propagace - popřemýšlejte jak zajistíme propagaci výstavy
zodpovědnosti - rozmyslete se kdo si co vezme na starost (katalog, občerstvení, hudba, pozvánky, propagace...)

vše bych chtěl projednat na schůzce 16.4.2010.
skalda

Vladimír Skalický – 4.4.2010 9:27 – stálý odkaz

 MAXIMÁLNÍ FOTOGRAFIE 2010

Vážení přátelé fotografové, kamarádi

tak jako v předchozích letech, připravuji již třetí ročník výstavního projektu MAXIMÁLNÍ FOTOGRAFIE.
Jedná se o přehlídku rozměrově maximálních fotografií ve volném prostoru sklepení Zámečku u Rudoltic ve Východních Čechách.
Tak jako v předchozích letech, tak i letos bude sklepení zámečku otevřeno po celé péto. V loňském roce tuto výstavu navštívilo více než 5.000 návštěvníků. Výstava probíhá od zahájení turistické sezóny v květnu do pozdního léta (říjen).

Dovolte i abych Vás pozval k účasti na této specifické fotografické akci. Máte možnost vyzkoušet si svoji fotografii na velký formát, který je limitován rozměrem omyvatelné folie, který je 120 cm. V předchozích letech se vytvářeli fotografie až do rozměru 100 x 200 cm.

Nabízím Vám účast na této MAXIMÁLNÍ výstavě, kterou chci spojit se setkáním v krásném prostředí Rudoltickému zámečku.

Pokud se akce budete chtít zúčastnit, potřebuji Vaše rychlé potvrzení zájmu NA MOJI ADRESU VLAD.SKAL@TISCALI.CZ.

AKCE JE OTEVŘENA VŠEM ZÁJEMCŮM O FOTOGRAFII.

O akci se můžete více dozvědět na stránkách lanškrounského fotoklubu

zde
zde

Vladimír Skalický – 21.3.2010 13:50 – stálý odkaz

 PROGRAM SCHŮZKY BŘEZEN 2010

1. Maxifoto
2. fotodílna Králíky - finance
- ubytování
- program
3. Sudety - fotografie
- finance
- investice katalog x fotografie
- koncepce výstavy
- koncepce katalogu
- termíny

Vladimír Skalický – 18.3.2010 19:00 – stálý odkaz

 AMFO a MY

Na schůzce se dohodla účast v soutěži jako kolektiv.
Můžeme předložit max. 15 fotografií a od jednoho autora max.3 fotografie.
Zatím máme vybrány obrázky:
kateřina - 2x
skalda - 2x
yanek - 2x

Vzhledme k uzávěrce soutěže DO 19.3.2010!!! musíme fotografie předat renému do 14.3.2010!!!
Přihlašte se i ostatní, kdo má zájem a dejte vědět Renému, ať s Vámi počítá.
Fotografie, které budem předkládat budou na papíře 30 x 40 cm.
papíry budou na výšku.
Velikost obrazu 25-27 cm na šířku. Na výšku podle zvoleného formátu.
Opět chceme, aby se předkládané fotografie nemusely otáčet podle zvoleného formátu (na výšku, na šířku).
Zvolený materiál je libovolný.
Neomezujeme zpracování (barevné nebo čb).
Bylo by dobré Vaše fotografie brobrat ještě před finálním zpracování s někým, kdo viděl ostatní, abychom se v něčem neopakovali.
Možná stačí fotky vložit do Vašich profilů a počkat na hodnocení ostatních.

Napište, kdo se přidá!!

Skalda

Vladimír Skalický – 20.2.2010 13:54 – stálý odkaz

 PROPOZICE AMFO

AMATÉRSKÁ FOTOGRAFIE 2010

Propozice NSV AF 2010 ve formátu rtf ke stažení
Prihlaska NSV AF 2010


30. NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Středisko kulturních služeb Svitavy, za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, Střediska amatérské kultury Impuls Hradec Králové a Společnosti přátel fotografie.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Posláním soutěže by měla být konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, nýbrž také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.

II. PODMÍNKY SOUTĚŽE
1. Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za amatéra.

2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované, nezalaminované). Fotografie nemají být starší než 2 roky.

3. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce (kategorie A) a kolektivy (kategorie B). U příležitosti konání 30. ročníku soutěže založené v roce 1970 a dvoustého výročí narození básníka K. H. Máchy se vyhlašuje i mimořádná soutěžní kategorie na téma „Máj“ Karla Hynka Máchy.

Kategorie A:
A0 pro autory do 21 let, jejichž fotografie (na stejné téma jako kategorie A1 a A2) byly oceněny na postupové fotografické soutěži Náchodská Prima sezona, nebo Junior SČF

A1 pro autory bez rozdílu věku – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)

A2 pro autory bez rozdílu věku – téma experiment – fotografie jako fikce
(bez ohledu na to, jestli bylo k montáži použito digitální nebo analogové či
obou těchto technologií)

Kategorie B: kolektivy
Kategorie „Máj“ K. H. Máchy pro jednotlivce i kolektivy

4. Autor může soutěž i postupové soutěže obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však se stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotné téma a jednotnou velikost fotografií. U postupových soutěží postupují do národní soutěže oceněné fotografie a porota postupové soutěže má právo vybrat i další fotografie.

5. Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 20 x 30 do formátu 40 x 50 cm.

6. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem, příjmením autora a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, u kolektivů plným názvem klubu či skupiny. Na zadní straně je třeba uvést u kategorie A datum (rok vzniku snímku) a věk autora. K soutěžní fotografii, nebo seriálu, které jsou zpracovány digitálně, přiloží autor CD se soutěžními fotografiemi.

7. Soutěžní zásilka pro všechny kategorie musí obsahovat přihlášku a účastnický poplatek ve výši 20 Kč za jednu fotografii. Poplatek zasílejte v poštovních známkách nízkých hodnot. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebo bez známek nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně.

8. Postup zasílaní fotografií do postupových soutěží řeší propozice (vycházející z těchto propozic) vydané pořadateli. Propozice včetně přihlášky jsou přílohou. (Úplné znění na www.artama.cz, nebo www.scf.cz). Přihlášku spolu s fotografiemi a účastnickým poplatkem zašlete na adresu: Středisko kulturních služeb Svitavy, paní Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy. Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.

9. Fotografie nesplňující podmínky v bodech 5. – 7. nebudou do soutěže přijaty.

10. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných ještě další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže. O této skutečnosti budou autoři informováni. Výstava bude reprízována v dalších městech. Fotografie z výstavní kolekce (mimo oceněných) budou autorům vráceny po skončení těchto výstav, nejpozději v květnu 2011.

11. Oceněné fotografie mohou být předány do Sbírky české fotografie SČF se zachováním autorských práv.

12. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu bez nároků na honorář, při zachování autorských práv.

III. HODNOCENÍ
Hodnocení snímků Národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA vedená prof. Miroslavem Vojtěchovským. Hodnocení snímků zaslaných do postupových soutěží provedou poroty jmenované pořadateli po dohodě s NIPOS-ARTAMA. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.

Kategorie A (jednotlivci)
A0:
1. cena: v hodnotě 3.000 Kč
2. cena: v hodnotě 2.000 Kč
3. cena: v hodnotě 1.000 Kč

A1:
1. cena: v hodnotě 3.000 Kč
2. cena: v hodnotě 2.000 Kč
3. cena: v hodnotě 1.000 Kč

A2:
1. cena: v hodnotě 3.000 Kč
2. cena: v hodnotě 2.000 Kč
3. cena: v hodnotě 1.000 Kč

Kategorie B (kolektivy)
1. cena: v hodnotě 6.000 Kč
2. cena: v hodnotě 4.000 Kč
3. cena: v hodnotě 2.000 Kč

Soutěžní kategorie „Máj“ K. H. Máchy
1. věcná cena v hodnotě 5.000 Kč

Mimo tyto ceny jsou bez ohledu na kategorie udělována tato ocenění:
Cena senátora
Cena starosty města Svitavy
Cena ředitele SKS Svitavy
Cena FOMA Bohemia za nejlepší černobílou fotografii
Cena SČF
Cena SAK Impuls Hradec Králové
Cena časopisu FotoVideo
Porota má právo některou cenu neudělit, případně rozdělit a proporcionálně upravit ostatní ceny. Porota může doporučit udělení maximálně dvou čestných uznání v každé kategorii.

IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE
• Jmenování poroty: do 1. března 2010
• Příjem fotografií: do 19. března 2010
• Zasedání poroty: do 10. dubna 2010
• Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy: 15. května 2010
• Trvání výstavy v Městském muzeu a galerii ve Svitavách: 15. 5. až 5. 6. 2010
Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

Kontaktní adresy:
NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 963, e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz.
Středisko kulturních služeb Svitavy, paní Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, tel.: 461 535 220, e-mail: dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz

Zpracoval Milan Sedláček
NIPOS-ARTAMA, listopad 2009

Vladimír Skalický – 20.2.2010 13:40 – stálý odkaz

 ZÁVĚRY Z LEDNOVÉ SCHŮZKY

ALMANACH
*kdo má zájem o účast v almanachu za rok 2009, ať se přihlásí ve vzkazovníku
*je potřeba stanovit počet almanachů a tedy i počet fotografií ke zhotovení
*finální číslo bych rád potvrdil do poloviny února
*fotky se shromáždí do konce března u mě
*zároveň potřebuji texty s odpovědí na standardní otázku:"co rok 2009 pro tebe a tvoji tvorbu"

technické podmínky fotografií:
*rozměr podložky na plný formát papíru 18x24 cm
*velikost obrazu libovolná, ale doporučuji 13x18 cm
*fotky tak, aby byla podložka na výšku
*doporučuji na baryt, ale bereme i speedy popř. alternativy
*vazbu zajistíme v tiskárně
NA NIKOHO SE NEBUDE ČEKAT!!

AMFO
téma:
I cesta může být cíl
*domluvili jsme se na společné kolekci
*bude se vybírat do kolekce cca 15 fotografií
*na únorovou schůzku přineste 3-4 fotografie charakterizující Váš pohled na cestování
*berou se fotografie spojené s cestováním vlakem!!!
*vhodné jsou fotky z novoročního focení jízdy vláčkem
*fotografie zatím v náhledech
*finální fotky se vyberou na schůzce

SUDETY
*na dubnovou schůzku náhledové fotografie na sudety
*podle fotografií stanovíme koncepci výstavy
*kačka zaštítí výstavu textově
*chtěl bych z výstavy vytisknout knihu-katalog, proto si připravte fotografgie v digitální verzi

Vladimír Skalický – 30.1.2010 0:38 – stálý odkaz

 "Důležitá je cesta, nikoli cíl" aneb NOVOROČNÍ VLAKOVÝ VÝLET

Plánovaný novoroční výlet se koná v sobotu 2.1.2010.
Na besídce bylo dohodnuto, že se uskuteční vlaková cesta směr Moravská Třebová, Skalice nad Svitavou a Brno nebo po stjné trati ze Skalice zpět.
Odjezd z Lanškrouna v sobotu 2.1. v 9.30 autem (zajistí Skalda).
Z České Třebové vlakem přes MT do Skalice v 10.13.
V MT budeme i s vlakem v 11.00hod - nabereme nejdelšího člena výpravy a pojedeme do Skalice nad Svitavou.
Zde můžeme pokračovat do Brna, kde budeme v 13.15.
Nebo se vrátíme zpět ze Skalice rychlíkem přes Svitavy do ČT, kam dojedeme ve 14.00.
Yankovi jede ve 14.08 vlak do MT (doma bude v 14.53).
V případě že se rozhodneme jet až do Brna, můžeme se vrátit ECéčkem v 14.35 do ČT příjezd 15.38.
Yankovi to jede z ČT v 16.08 a doma bude 16.50hod.
Kam až pojedeme je ale na našem rozhodnutí.
Důležité je, že se dostaneme domu do postýlek včas.
Nyní se na vzkazovníku rozhodněte kdo nakonec pojede a jakou trasu zvolíme.
Většina rozhodne.
Nejzašší rozhodnutí o cíli cesty je zítra před nákupem jízdenek.
Skalda

Vladimír Skalický – 31.12.2009 15:37 – stálý odkaz

 

Vážení přátelé ano!
Ten malý háček se mi pravděpodobně podařilo narovnat.
I když po dnešní návštěvě naší žel. stanice ve mně klíčí semínko pochybnosti.
Zjistil jsem: Třebovice v Češkách přij. odj.10:24
Mor. Třebová 10:54 11:03
Skalice n/Svit. 12:36

Odjezd ze Skalice buď rychlíkem 871 Punkva 12:41 příj. do Brna 13:15
Anebo osobním 4721 13:11 14:00

Odjezd z Brna směr Skalice n/S je os 4724 v 16:03 přij. do Skal.16:48
A nebo rychlíkem 876 R.Těsnohlídek v 16:44 17:21

Ze Skalice do Mor. Tře.os 14704 odj. v 17:23 přij. do M.T.18:54

Zde se asi přesedá na os 24752 směr Třebovice odj. v 19:06 příj. do Třeb. 19:36

Zkuste to prosím vás ještě někdo prověřit jestli jsem se nespletl, je to vytažené z IDOSU
a napište svůj názor. Páček a shledáček Yaneček

Jan Odehnal – 31.12.2009 11:02 – stálý odkaz

 NÁVRH TERMÍNŮ SCHŮZEK A ZNÁMÝCH AKCÍ NA ROK 2010

leden - 22.1.
únor - 19.2.
březen - 19.3.
duben - 16.4.
květen - 21.5.
květen - 28-30.5. - Výtvarnále
červen - 25.6. tradiční pečení
září - 1-3.9. příprava výstavy
září - 10-12.9. - Výtvarnále výstava
říjen - 22.10.
listopad - 19.11.
prosinec - 17.12.
prosinec - 30.12. - besídka

Vladimír Skalický – 26.12.2009 18:00 – stálý odkaz

Vzkazovník

nahoru

© 2004 - 2019 Fotoklub Lanškroun | Tvorba WWW stránek Petr Macháček | RSS | redakční systém | on-line návštěvníků: | počítadlo:
optimalizace PageRank.cz
Cestovní systém Egypt Jazykové kurzy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zájezdy Zvesela