FOTOKLUB LANŠKROUN

Fotoklub Lanškroun v roce 2004


Je prosinec roku 2004. Čas bilancování, co se v uplynulém roce povedlo a plánování roku nového.
Také lanškrounský fotoklub má za sebou další rok „novodobé“ historie.

Nový čas fotoklubu začal v roce 1992, kdy se po tříleté odmlce sešli tři přátelé, fotografové, aby navázali na tradici místního fotoklubu, která sahá až někam do sedmdesátých let minulého století.

Členská základna se stabilizovala na počtu sedmi aktivních fotografů.
Po celý rok se činnosti účastnili Romana Faltusová a René Jansa, oba z České Třebové, Jan Odehnal z Třebové Moravské, Ludvík Zrůstek, Radek Lepka a Vladimír Skalický z Lanškrouna. V průběhu roku se přidal i nejmladší člen Petr Macháček z Rudoltic, student sexty místního gymnázia. Ten se také svým fotografickým vývojem stal největším překvapením roku.
Schůzky, jichž se účastnili i přátelé fotografie a rodinní příslušníci, se konaly pravidelně každých čtrnáct dní v pátek večer.

Rok 2004 byl pro fotoklub standardním rokem, ve kterém proběhlo několik zajímavých akcí, kterých se členové účastnili nebo je sami organizovali.

Mezi první patřila společná návštěva výstavy absolventů Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Tato škola vychovává budoucí fotografy v oblasti tvořivé fotografie, která je základem pro jejich budoucí soukromou tvorbu nebo profesní kariéru. Návštěvy výstavy se zúčastnili Romana Faltusová, Jan Odehnal, René Jansa, Radek Lepka a Vladimír Skalický. Na výstavě zaujaly fotografie mladých autorů především z Polska, kde je fotografie vnímána jinýma očima než v zemích českých. Absolventské fotografie, které byly předvedeny na výstavě,svědčí o převaze individuálního pohledu autorů na svět, který je obklopuje, dění v jejich nejbližším okolí. Fotografové se zaměřují na osobní výpověď o svém nejbližším okolí, jakémsi mikrokosmu. Druhou oblastí, které se fotografie věnuje je výpověď o světě okolo nás s upozorněním na stále více akceptované nešvary nové doby.

Fotoklub pro svou činnost hledá stále nové inspirace. Proto občas navštěvujeme i jiné kluby, abychom zjistili, co dělají jinde. Tak proběhla návštěva ve fotoklubu OKO v Ústí nad Orlicí nebo Klubu fotografů amatérů ze Žižkova. Opět jsme si potvrdili, že se můžeme pokládat za nejaktivnější skupinu v širokém okolí a inspiraci budeme muset hledat jinde.

Rozhodně nejzajímavějšími akcemi letošního roku byla dvě setkání v Semaníně. První květnové bylo věnováno setkání fotografů, kteří se v minulosti sdružovali při bývalém okresním kulturním středisku. Na setkání se sešlo 22 lidí, kteří se přijeli aktivně nebo i pasivně pobavit a prohlédnout si fotografie. Tématem setkání byl K�?MEN.
Druhé setkání proběhlo v akčnějším duchu. Účastníků bylo jen sedmnáct, ale celý den se všichni aktivně věnovali práci s vývojkou a ustalovačem, pastelkami nebo keramickou hlínou.

Poslední akcí byla společná účast na fotografování pražského Žižkova (více zde). Spolu s fotografy místního fotoklubu jsme dva dny fotili Žižkov, který postupně ztrácí svoji charakteristickou identitu. Vzniklé snímky byly vylepeny v tunelu spojující Žižkov a sousední Karlín.

Samostatnou kapitolou činnosti klubu jsou fotografické výstavy, které společně navštěvujeme nebo sami pořádáme.
V uplynulém roce vystavovali postupně Romana Faltusová, Yanek Odehnal a Vladimír Skalický. Společně jsme se účastnili fotografické soutěže a následné výstavy na Národní přehlídce fotografií pořádaných ve Svitavách a někteří i lanškrounského Výtvarnále. Pravidelně navštěvujeme výstavy pořádané v pardubické galerii přítele fotografa Petra Moška nebo Povídání o fotografii v Hronově.
Zakončením roku bylo veselé skupinové fotografování (o akci je něco více tady). Legrace provázející celé odpoledne je impulsem pro vznik nové tradice.

Přesto, že jsme převážně autory pracující starými fotoaparáty a klasickým černobílým procesem, rozhodli jsme se využít moderní techniky a všudypřítomného internetu. Založili jsme si vlastní internetové stránky, které chápeme jako virtuální fotoalbum, které s sebou máte, ať jste kdekoli na světě. Naše adresa je: www.fotolan.wz.cz.

Co napsat závěrem?
Víme, že v klubové činnosti musíme hledat stále novou náplň. Dnes nestačí tradiční setkávání nad fotografiemi. Jsme přesvědčeni, že musíme nabídnout aktivity, do kterých budou členové vtahováni a sami si budou tuto činnost utvářet podle svých potřeb. Přeji klubu i jeho členům mnoho radosti a příjemných chvil nejen u fotografie.

Vladimír Skalický
prosinec 2004

Petr Macháček – 10.12.2006 23:18

nahoru

© 2004 - 2019 Fotoklub Lanškroun | Tvorba WWW stránek Petr Macháček | RSS | redakční systém | on-line návštěvníků: | počítadlo:
optimalizace PageRank.cz
Cestovní systém Egypt Jazykové kurzy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zájezdy Zvesela