FOTOKLUB LANŠKROUN

SUDETY KOLEM NÁS A V NÁS -1_22.11.2008


podklady projektu Sudety

SUDETY

V NÁS A KOLEM NÁS


SPOLEČNÁ KLUBOVÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - LANŠKROUN 2010

„Krajina jako synonymum domova je kole nás, chybí jí ale naše vcítění, naše síly pracující k oživení lidských příběhů, které pomohou navázat ztracená spojení s minulostí. Všechny tyto kroky vedou k obnově pocitu domova.K navrácení významu místům, která nám vnitřně patří a kam patříme my. Mnozí lidé, komunity i vědecké instituce se snaží zmapovat hodnoty krajiny a lidských stop v ní. Je opravdu nutné provést inventarizaci, protože doba může záhy zahladit historické stopy. Podchycený soubor různých událostí a děl je však také nutné oživit lidským porozuměním.
Jedině ke krajině, které rozumím, je možné patřit. Snad toto je zásadní podmínkou její skutečné udržitelnosti v kultivované formě.“

Miroslav Baše – kulturní krajina jako evropský fenomén / Proměny sudetské krajiny

CÍL PROJEKTU
• SEBEVZDĚLÁNÍ – POROZUMĚNÍ – ZACHYCENÍ
• dlouhodobý projekt s příležitostí hlubšího „ponoření do tématu“
• společná práce na jednotné téma
• zachycení pozůstatků zvláštní historie krajiny Sudet
• porozumění krajině, ve které žijeme

CESTY K NAPLNĚNÍ CÍLE
• VIDÍM – POZNÁM – POCHOPÍM – OBJEVÍM – PŘEDÁM

OBLASTI ZÁJMU
• urbanismus – charakter sudetské krajiny
• krajina jako celek
• krajinný/ městský detail
• člověk žijící v krajině, ve městě, v obci
• vztah člověka a krajiny ( v historii / dnes )
• působení lidských a přírodních sil – vliv člověka na tvorbu krajiny
• chování člověka kulturní – sociální

JAK NA TO
• od celku k detailu
• od detailu k celku

ČASOVÝ PLÁN
Září představení projektu
Říjen rozhodnutí o práci na projektu
představa o osobní práci na projektu
zdůvodnění svého nezájmu
teoretická příprava – seznámení s tématem
Leden shrnutí teoretické přípravy
vymezení témat
koncepce výstavy
osobní přínos projektu – CO JÁ?
Leden – Červen fotografická práce
Červen prezentace prvních fotografií
Září potvrzení koncepce výstavy
Září – duben fotografická práce
Duben zhotovení fotografií
Květen - výstava

Vladimír Skalický – 22.11.2008 16:32

nahoru

© 2004 - 2019 Fotoklub Lanškroun | Tvorba WWW stránek Petr Macháček | RSS | redakční systém | on-line návštěvníků: | počítadlo:
optimalizace PageRank.cz
Cestovní systém Egypt Jazykové kurzy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zájezdy Zvesela